Lidmaatschap

Nadat je een beginnerscursus gevolgd hebt bij H.B.S.V. Assumburg, kan je lid worden. Naast het lidmaatschap bij de vereniging wordt je ook aangemeld bij de Nederlandse Handboogbond.

Contributie per jaar*:

Bond Club
Jeugd € 29,50 € 102,00
Volwassen € 59,00 € 192,00

*Als meerdere leden van een huishouden lid worden van de vereniging, dan krijg je per extra lid een korting op de contributie met een maximum van € 60,- per jaar.

Opzegging
Opzegging bij de vereniging dient schriftelijk bij de secretaris te worden gedaan, met een minimum van 1 maand opzegtermijn. Indien het lidmaatschap na 15 januari opgezegd wordt, dient de bondscontributie voldaan te worden inclusief de nog verschuldigde verenigingscontributie.
Na opzegging krijgt u hiervoor een overzicht van de penningmeester.